O obecné části Průvodce živnostenským podnikáním

Za správnost obecné části odpovídá:

Problematika živnostenských oprávnění věcně náleží odboru živností a spotřebitelské legislativy Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

tel: +420 224 852 665

Odpovědná osoba za obecnou část:

Mgr. Miloslav Anderle

tel: +420 224 853 517

mailto: anderle@mpo.cz

Ing. Martina Semeniuková

tel: +420 224 852 455

mailto: Semeniukova@mpo.cz

Obecná část je zpracována podle právního stavu ke dni:

30.11.2021

Obecná část byla naposledy aktualizována nebo byla ověřena její správnost ke dni:

30.11.2021

Platnost Průvodce živnostenským podnikáním:

Změny a konec platnosti Průvodce živnostenským podnikáním souvisí s přijatými právními předpisy v oblasti živnostenského podnikání.

Platnost dílčích částí a návodů Průvodce živnostenským podnikáním:

Jednotlivé části a návody Průvodce mohou být z hlediska právního stavu a ověření správnosti platné k různým časovým okamžikům - je-li na úvodní stránce dílčí části nebo návodu k dispozici tlačítko "O návodu", lze jeho prostřednictvím zobrazit informace o platnosti příslušné části Průvodce.