Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání je upraveno v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších předpisech upravujících případně výkon konkrétních živností. Platné znění živnostenského zákona naleznete zde.

Pro získání dalších informací o získání živnostenského oprávnění, oznamování změn v průběhu podnikání, nebo informací o zániku živnostenského oprávnění zvolte jednu z následujících možností.

Informace o zpracování a platnosti obecné části obsahu Průvodce živnostenským podnikáním.

Průvodce vstupem do podnikání:

  • Získání prvního živnostenského oprávnění – vstup do živnostenského podnikání;
  • Získání dalšího živnostenského oprávnění – vstup do podnikání v další živnosti.

Průvodce úkony, které podnikatel činí na živnostenském úřadě v průběhu podnikatelské činnosti:

  • Oznamování změn údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi;
  • Změna odpovědného zástupce;
  • Přerušení provozování živnosti a pokračování v provozování živnosti;
  • Oznamování zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně; adresa místa, kde lze vypořádat závazky.

Průvodce úkony, které činí podnikatel nebo živnostenský úřad v souvislosti se zánikem živnostenského oprávnění z následujících důvodů:

  • Uplynutí doby platnosti živnostenského oprávnění;
  • Zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele;
  • Úmrtí podnikatele a pokračování v provozování živnosti při jeho úmrtí;
  • Přeměna společnosti nebo družstva nebo převod jmění na společníka a pokračování v provozování živnosti nástupnickým subjektem.

Slovník

Definice živnosti
Pojem "živnost" je definován v § 2 živnostenského zákona Detail ...
Vyloučené činnosti
V § 3 živnostenského zákona jsou uvedeny činnosti, které nelze provozovat jako živnost.