Informace ke způsobu a místu podání

Kdo může podat

Fyzická osoba, u právnické osoby - osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, případně zmocněnec na základě písemné plné moci.

Totožnost jednajícího se prokazuje osobními identifikačními doklady.

Kde lze podat/vyřídit podání

U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR.

Způsob podání

Podání je možno podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). K osobnímu jednání na živnostenském úřadě není potřeba formuláře vyplňovat, dochází k jejich elektronickému vyplnění vyřizující úřední osobou.

Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení na základě plné moci.

Formuláře

Jednotný registrační formulář "Změnový list" a další formuláře a přílohy pro podání prostřednictvím CRM jsou k dispozici zde.

Chcete-li podání učinit elektronicky, můžete si aplikaci pro jeho vytvoření spustit odkazem Aplikace JRF.