Průvodce živnostenským podnikáním

Úkolem Průvodce je seznámit veřejnost s podmínkami získání a výkonu živnostenského oprávnění. V Průvodci jsou popsány základní zákonem stanovené náležitosti nejčastějších podání určených živnostenskému úřadu, jejichž výsledkem je vznik živnostenského oprávnění, změna údajů o podnikateli a jeho živnostenských oprávnění v průběhu výkonu oprávnění nebo ukončení výkonu živnostenského oprávnění. Externí odkazy umožňují z Průvodce zobrazit aktuální znění vybraných právních předpisů přímo ze stránek Ministerstva průmyslu a obchodu, případně stáhnout ze stejného zdroje platné Jednotné registrační formuláře pro podání vůči živnostenskému úřadu. Z Průvodce lze spustit i aplikaci pro vyhotovení elektronického podání vůči živnostenskému úřadu a dalším orgánům státní správy prostřednictvím Centrálního registračního místa. Průvodce obsahuje i základní popis postupu živnostenského úřadu při zpracování podání včetně informací o dokumentech, které podnikatel jako výsledek svého podání od živnostenského úřadu obdrží.

V níže uvedených odkazech jsou k dispozici:

  • Informace o službě Průvodce živnostenským podnikáním a jejím ovládání;
  • Odkaz na spuštění Průvodce živnostenským podnikáním - popis jednotlivých typů podání a jejich náležitostí a další úkony, které souvisí se vznikem, průběhem a ukončením živnostenských oprávnění.