Pravidla přístupnosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu se zavazuje ke zpřístupnění stránek Registru živnostenského podnikání v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, a to tak, že je pro jejich uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením, učiní vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky přístupné pod odkazem www.rzp.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou po posouzení v převážné a rozhodující části v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Základní formou sdělení těchto webových stránek je obsah veřejné části živnostenského rejstříku a poskytnutí nástrojů pro vytvoření elektronického podání vůči živnostenskému úřadu, kterým může uživatel těchto webových stránek splnit svou registrační povinnost v případě živnostenského podnikání.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 30. června 2021.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: rzp@i.cz

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
email: pristupnost@mvcr.cz