Veřejné údaje

Služba je určena k vyhledání a zobrazení údajů podnikatelských subjektů podnikajících v ČR, vedených ve veřejné části živnostenského rejstříku (ŽR). Rozsah veřejné části ŽR je dán § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.

Pro zobrazení údajů podnikatelského subjektu vedeného v ŽR nejdříve vyhledejte podnikatelský subjekt na základě Vám známých údajů pomocí volby Vyhledání subjektu.

Další informace naleznete pod volbou O službě.