Nahlížení do ŽR

Nahlížení do živnostenského rejstříku (ŽR) slouží k zobrazení údajů o podnikatelských subjektech podnikajících v ČR, vedených ve veřejné části ŽR (rozsah veřejné části ŽR je dán § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.).

Pro získání údajů vedených v živnostenském rejstříku je potřebné nejdříve vyhledat podnikatelský subjekt pomocí vyhledání subjektu.

Další informace naleznete v nápovědě.