Živnostenský rejstřík


Úvodní stránka » Elektronické podání

Elektronické podání

Základní informace

Od 1.1.2011 je dle vyhlášky MV ČR č. 378/2006 Sb. stanovena povinnost používat při vytváření elektronických podpisů dokumentů výhradně hashovací funkce třídy SHA-2.

Další informace k problematice lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra v dokumentech:


Od 1.10.2008 má podnikatelská veřejnost k dispozici nástroj pro vytváření elektronických podání (EPO) ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF).

Elektronické podání lze vytvořit pomocí aplikace JRF, která je podnikatelské veřejnosti k dispozici zdarma ke stažení na této stránce.

Po stažení a úspěšném nainstalování aplikace JRF na svém počítači může podávající vytvořit EPO a odeslat podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku (EP ŽR) nebo do datové schránky úřadu (DS). Podávající má také možnost si z aplikace vyplněný formulář vytisknout.

 1. Odeslání vyplněného podání na Elektronickou podatelnu ŽR

  Vyžaduje uznávaný elektronický podpis (§ 5 zákona č. 297/2016 Sb., zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce). Lze tedy použít pouze kvalifikované certifikáty podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014. Seznam tuzemských poskytovatelů (řazeno abecedně, přehled je platný k 10.10.2017):

  • Česká pošta, s. p.,
  • eIdentity a. s.,
  • První certifikační autorita, a. s.

  Další informace a službu pro posouzení certifikátů najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR - https://tsl.gov.cz/.

 2. Odeslání vyplněného podání do datové schránky úřadu

  Vyžaduje, aby podávající měl svoji aktivovanou datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Příslušný ŽÚ, který je označen pro zpracování tohoto EPO, odpovídajícím způsobem podání zpracuje v IS Registru živnostenského podnikání a pokud to bude možné i elektronicky vyřídí.

Odkazy

 1. Stažení instalačního souboru aplikace JRF pro MS Windows (Přímo spustitelná EXE verze)
 2. Stažení instalačního souboru aplikace JRF pro Linux
 3. Instalace a aktualizace aplikace JRF přes WebStart pro MS, Linux, Mac OS X
 4. Příručka k aplikaci JRF
 5. Zjištění stavu elektronického podání

Stažení instalačních souborů, instalace a provoz aplikace JRF probíhá šifrovaným způsobem protokolem SSL, proto se může stát, že se uživateli zobrazí výstražné okno nebo stránka s "Výstrahou zabezpečení" - což znamená, že nemá nainstalovány certifikáty České pošty PostSignum QCA (PostSignum Root QCA, PostSignum Root QCA 2).

Popis instalace je na stránkách CA Postsignum. Po provedené instalaci se v závislosti na tom, zda uživatel má v systému nastaveno, že důvěřuje certifikátům vydaným Certifikační autoritou PostSignum České pošty, může objevit okno sloužící k potvrzení důvěryhodnosti serverového certifikátu.

Zjištění stavu elektronického podání

Popis pro zjištění stavu podání platí pouze pro podání zaslaného na Elektronickou podatelnu ŽR. Podání lze vyhledat dle čísla podání, které mu bylo přiděleno systémem RŽP ve tvaru Ennnnn nebo pouze číslo nnnnn (tj. např. E1111 nebo 1111). Toto číslo je uvedeno v záhlaví vytištěného PDF formuláře po odeslání podání. Stav podání může nabývat hodnot:

 • nenalezeno - zadané číslo podání nebylo nalezeno,
 • doručováno na ŽÚ - podání bylo odesláno, probíhá jeho doručování určenému živnostenskému úřadu,
 • doručeno na ŽÚ - podání bylo doručeno do systému RŽP pro určený živnostenský úřad, jeho zpracování ovšem nebylo dosud zahájeno,
 • přijato na ŽÚ - podání bylo na živnostenském úřadu přijato, probíhá jeho zpracování,
 • vyřízeno - zpracování podání bylo živnostenským úřadem v systému RŽP ukončeno.

V případě podání úspěšně zaslaného do datové schránky úřadu, obdrží podavatel elektronickou doručenku do své datové schránky.

Podpora

 • V případě problémů s vyplněním JRF, kdy podávající neví přesně jaké údaje, případně do kterých kolonek JRF má vyplnit, je doporučeno obrátit se na nejbližší živnostenský úřad, který podnikateli pomůže s vyplněním jeho podání přímo na přepážce ŽÚ.
 • V případě problémů s instalací, spuštěním a provozem aplikace JRF se podnikatelská veřejnost může obrátit na technickou podporu aplikace JRF, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu jrf@i.cz.

Související odkazy

Obchodní rejstřík - hledání | Portál pro podnikatele - BusinessInfo

Ministerstvo průmyslu a obchodu | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů

Vyvinuto ICZ a.s.