Vyhledání podnikatelského subjektu

Počet nalezených subjektů: 1

Vyhledávací kritéria
IČO: 267422
Role osoby: podnikatel
Omezení platnosti: platné i neplatné

Změnit kritéria

Tipy pro hledání

Zvolte výpis detailních údajů jednoho z nalezených subjektů, případně jeho vyhledání ve veřejném rejstříku.

1. Město Habry

Typ podnikatele:
Právnická osoba
Adresa sídla:
Žižkovo nám. 66, 582 81, Habry
Role subjektu:
podnikatel, statutární orgán právnická osoba
Identifikační číslo osoby:
00267422