Vyhledání podnikatelského subjektu

Počet nalezených subjektů: 1

Vyhledávací kritéria
IČO: 18248675
Role osoby: podnikatel
Omezení platnosti: pouze platné

Změnit kritéria

Tipy pro hledání

Zvolte výpis detailních údajů jednoho z nalezených subjektů, případně jeho vyhledání ve veřejném rejstříku.

1. ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o.

Typ podnikatele:
Právnická osoba
Adresa sídla:
Pohraniční stráže 255, 357 03, Svatava
Role subjektu:
podnikatel
Identifikační číslo osoby:
18248675