Portál živnostenského podnikání
Veřejné údaje
Aplikační oznámení
 
Aplikační stav

Vyhledání podnikatelského subjektu

Počet nalezených subjektů: 1

Vyhledávací kritéria
IČO: 27598926
Role osoby: podnikatel
Omezení platnosti: pouze platné

Změnit kritéria

Tipy pro hledání

Zvolte výpis detailních údajů jednoho z nalezených subjektů, případně jeho vyhledání ve veřejném rejstříku.

1. Proobila Skalsko , s. r. o.

Typ podnikatele:
Právnická osoba
Adresa sídla:
294 26, Skalsko 141
Role subjektu:
podnikatel
Identifikační číslo osoby:
27598926