Registr živnostenského podnikání

Nahlížení do ŽR
Aplikační oznámení
 
Aplikační stav

Vyhledání podnikatelského subjektu

Počet nalezených subjektů: 1

Vyhledávací kritéria
IČO: 2429900
Role osoby: podnikatel
Omezení platnosti: platné i neplatné

Změnit kritéria

Tipy pro hledání

Zvolte výpis detailních údajů jednoho z nalezených subjektů, případně jeho vyhledání ve veřejném rejstříku.

1. Minorités Nationale o.p.s.

Typ podnikatele:
Právnická osoba
Adresa sídla:
Sládkova 159/1, 350 02, Cheb
Role subjektu:
podnikatel
Identifikační číslo osoby:
02429900