Registr živnostenského podnikání

Veřejně přístupný Registr Živnostenského podnikání (RŽP) slouží k vyhledávání podnikatelských subjektů ve veřejné části živnostenského rejstříku (ŽR) a získání aktuálních a historických údajů o podnikatelských subjektech vedených ve veřejné části živnostenského rejstříku. Současně zde lze prostřednictvím nástrojů pro elektronické podání vytvořit a odeslat na vybraný Živnostenský úřad ohlášení živnosti, ohlášení změn, žádost o koncesi a další typy podání, formou elektronického podání.

Nahlížení do ŽR

Vyhledání konkrétního podnikatelského subjektu se zobrazením jeho údajů z veřejné části živnostenského rejstříku v souladu s ust. § 60 odst. 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (viz Ochrana osobních údajů).

Elektronické podání

Elektronické podání prostřednictvím Jednotného registračního formuláře (zkráceně JRF) umožňuje vytvořit podání, pomocí kterého může podatel živnostenskému úřadu ohlásit nové živnosti, podat žádost o koncesi, ohlásit změny u již zapsaných skutečností apod.

Statistické údaje

Jedná se o statistické údaje o podnikatelích a živnostenském podnikání v ČR, které jsou zveřejňovány na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Statistiky jsou tvořeny z údajů o podnikajících subjektech a jejich živnostenských oprávněních vedených v živnostenském rejstříku.

Živnostenské podnikání

Aktuální informace a legislativa k živnostenskému podnikání, včetně průvodce živnostenským podnikáním (stránky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR).